vaxili's Recent Activity

  1. vaxili đã trả lời vào chủ đề Nhờ các bác bắt bệnh con Main GIGA H61.

    từ nay đừng rút dây nguồn nữa .

    11/1/17