Terms and rules

Diễn đàn vozForums.org được thành lập với mục đích phi lợi nhận. BQT mong muốn tạo một sân chơi, giải trí cũng như mua bán các sản phẩm công nghệ cho toàn thể người dân Việt Nam

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền về tác giả, nội dung, hình ảnh, từ ngữ... và với bất cứ nội dung nào mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn..

Thành viên phải đồng ý không sử dụng dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email: [email protected]

(hoặc inbox trực tiếp nick Administrator để thắc mắc và hỏi đáp)

Top