TQ Thanh lý HDD và Box từ 1TB đến 12TB.

Nhioclen

Member
Thanh lý HDD và Box từ 1TB đến 12TB:
Vì không có thời gian nên HDD up từ từ. Mong các Bác thông cảm:

HDD 4TB hiệu WDBH ở WD 12/2022. Giá:3300K/pé (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu SeagateBH ở Seagate 9/2022. Giá:1200K/pé (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu SeagateBH ở Seagate 1/2020. Giá:1000K/pé (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


Box 1TB hiệu WD (2.5inch) cổng Typec C và USB 3.0hãng WD, BH 03 năm tại nhà phân phối AMC và hãng WD. Box full box new siêu. Giá:1100K (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 3TB hiệu WDBH ở WD 1/2020. Giá: 1450K/pé (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 4TB hiệu SeagateNew, nguyên siêu, BH ở WD 1/2020. Giá:2050K (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


CÒN TIẾP XIN UP TỪ TỪ TIẾP.....

LH: 0915937659 (Zalo or Viber) or Home: 474/2 Hương Lộ 2 Cách Đầm Sen 3Km (Free ship nếu tiện đường)Box 3TB model My Could (Dữ liệu đám mây)hãng WD, BH 03 tại nhà phân phối AMC và hãng WD. Box full box new siêu. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO ANH ĐẸP ZAI Q.5 (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


Box HDD 8TB hiệu Seagate New, nguyên siêu, BH ở Seagate 4/2020. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO ANH ĐẸP ZAI BIÊN HOÀ (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 10TB hiệu Seagate New, nguyên siêu, BH ở Seagate 10/2024. Giá:QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BÁC VIP. (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).


HDD 2TB hiệu WD model SE (model server trâu bò) New, nguyên siêu, BH ở WD 1/2020. Giá: QUÁ NHANH VÀ QUÁ LẸ THEO BẠN Ở ĐỒNG NAI. (Xin đừng fix dưới mọi hình thức).
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 

Nhioclen

Member
Phong độ là nhất thời. - ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI.
- Chuyên bán HDD (ổ cứng) đủ loại đủ dung lượng giá SALE OFF -
LH: 0915937659 (Zalo or Viber)
 
Top