TQ Source Code Quản lý dịch vụ thuê Máy Ảnh Máy Quay Phim Dụng cụ máy ảnh (Alpha)

LTVcodeC1

New Member
Công ty dịch vụ cho thuê máy ảnh, máy quay phim, chuyên cung cấp các thiết bị với đủ phân khúc giá cho khách hàng nhiều lựa chọn, phục vụ tốt cho như cầu chụp ảnh, quay phim của khách hàng. Nhằm đáp ứng

Code website dịch vụ thuê máy ảnh quay phim

Phân tích chức năng
 • Chức năng hiển thị trang chủ:
Hiển thị chính xác ngày giờ hiện tại, tổng kết toàn bộ mặt hàng cho thuê trong ngày hiện tại.
 • Chức năng đăng nhập:
Để đăng nhập vào phần mềm và quản lý thông tin.
 • Chức năng lập phiếu thuê:
Tạo phiếu thuê và xóa phiếu thuê “chuyển thông tin phiếu thuê qua chi tiết phiếu thuê” (hình thức double click), nắm rõ được thông tin sản phẩm, giá, … mà khách hàng đã thuê.
 • Chức năng lập chi tiết phiếu thuê:
Thêm xóa sửa chi tiết phiếu thuê “xuất thông tin chi tiết phiếu thuê ra file excel”.
 • Chức năng kiểm tra thông tin khách hàng:
Kiểm tra khách hàng thông qua số điện thoại nhận biết khách hàng đã từng thuê hay mới thuê.
 • Chức năng tạo thông tin khách hàng:
Thêm xóa sửa thông tin khách hàng “chuyển thông tin khách hàng qua phiếu thuê và xuất thông tin khách hàng ra file excel” (hình thức double click).
 • Chức năng tạo thông tin thiết bị:
Thêm xóa sửa thông tin thiết bị “xuất thông tin thiết bị ra file excel”.
 • Chức năng tạo thông tin nhân viên:
Thêm xóa sửa nhân viên và xuất thông tin nhân viên ra file excel
 • Những chức năng đã làm được trong phần mềm:
  1. Đăng nhập vào hệ thống, kiểm thử bắt lỗi khi đăng nhập sai và không điền thông tin khi đăng nhập.
  2. Trang chủ: tổng hợp các menu chức năng và hệ thống giờ theo ngày hiện tại. Tổng kết mặt hàng được thuê trong ngày hiện tại.
  3. Lập phiếu thuê: thêm–xóa, chọn khách hàng thông qua form Kiểm tra thông tin và chuyển thông tin từ phiếu thuê sang chi tiết phiếu thuê.
  4. Kiểm tra thông tin: dựa trên số điện thoại khách hàng để biết được khách hàng đã từng thuê hay chưa. Nếu chưa từng thuê thì chuyển sang form Khách hàng để thêm thông tin và lưu thông tin về form Lập Phiếu thuê.
  5. Chi tiết phiếu thuê: nhận thông tin từ form Lập phiếu thuê để ghi nhận chính xác sản phẩm, giá cả, ... của khách hàng cần thuê. Bên cạnh đó còn có chức năng thêm – xóa – sửa – tổng kết sản phẩm - tổng kết tiền của khách hàng. Ngoài ra còn có thể xuất thông tin chi tiết phiếu ra file Excel.
  6. Danh sách khách hàng: thêm – xóa – sửa thông tin khách hàng và xuất thông tin khách hàng ra file excel. Chuyển thông tin khách hàng qua form Lập phiếu thuê.
  7. Danh sách thiết bị: thêm – xóa – sửa thông tin thiết bị, xuất các thông tin thiết bị ra file excel.
  8. Danh sách nhân viên: thêm – xóa – sửa thông tin nhân viên và xuất thông tin nhân viên ra file excel.
  9. Thống kê: tìm kiếm thông tin phiếu thuê theo tên khách hàng, từ ngày tới ngày, hiện ra chi tiết phiếu thuê khi nhấp bất kì vào dòng thông tin nào trên bảng phiếu thuê. Xuất thông tin thống kê ra file excel.Công nghệ sư dụng trong phần mềm
 • Visual studio 2015
 • SQL Server 2014
 • Telerik (Framework): Telerik là các control được viết lại, có style đẹp hơn control mặc định, một số control thực thi nhanh hơn control mặc định
Link tải:
https://sharecode.vn/source-code/source-code-quan-ly-dich-vu-thue-may-anh-may-quay-phim-dung-cu-may-anh-alpha--20744.htm
 
Top