Keynote dành cho Mac: Cộng tác trên bài thuyết trình Keynote được chia sẻ

Cho dù bạn là chủ sở hữu của bài thuyết trình đã chia sẻ hay bạn được mời cộng tác, sau khi mở bài thuyết trình, bạn có thể thấy các hoạt động sửa do người khác thực hiện trong thời gian thực, ẩn hoặc hiển thị hoạt động sửa, v.v.


Số người sửa hoặc xem bài thuyết trình (không tính bạn) xuất hiện trên nút Cộng tác trên thanh công cụ và tên của họ xuất hiện trong danh sách người tham gia.


Chấp nhận lời mời cộng tác
Khi bạn nhận được liên kết đến bài thuyết trình được chia sẻ, điều gì xảy ra khi bạn bấm vào liên kết phụ thuộc vào quyền truy cập và quyền do chủ sở hữu cài đặt, phiên bản Keynote và macOS được cài đặt trên máy tính của bạn và việc bạn đã đăng nhập vào iCloud hay chưa.

 1. Bấm vào liên kết trong email, thông báo hoặc bài đăng mà bạn đã nhận được.
 2. Nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple hoặc làm theo mọi hướng dẫn xuất hiện.
  Bài thuyết trình mở ra dựa vào những yếu tố sau:
  • Trên máy Mac: Bài thuyết trình mở trong Keynote cho máy Mac hoặc Keynote cho iCloud, tùy thuộc vào việc bạn đã thiết lập iCloud trên máy Mac và bạn đã đăng nhập hay chưa; nơi bạn bấm vào liên kết (ví dụ: trong Mail trên máy Mac hoặc trên trang web); và việc bạn đã cài đặt macOS High Sierra 10.13 hoặc mới hơn và Keynote 9.1 hoặc mới hơn trên máy tính hay chưa.
  • Trên iCloud.com trên máy Mac hoặc máy tính Windows: Nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud.com trên trình duyệt web, bài thuyết trình mở trong Keynote cho iCloud đồng thời được thêm vào trình quản lý bài thuyết trình của bạn và iCloud Drive.
  • Trên thiết bị iOS có iOS 11 trở lên và Keynote 5.1 trở lên: Bài thuyết trình mở trong Keynote trên thiết bị iOS của bạn và được thêm vào trình quản lý bài thuyết trình.
  • Trên thiết bị Android hoặc thiết bị iOS không có iOS 11 trở lên và Keynote 5.1 trở lên: Bài thuyết trình mở trong trình duyệt nơi bạn có thể xem nhưng không thể sửa.

Nếu bạn gặp sự cố khi chấp nhận lời mời, đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu của hệ thống và iCloud.

Cộng tác trên bài thuyết trình được chia sẻ
 1. Mở bài thuyết trình được chia sẻ.
  Nếu trước đây bạn đã mở bài thuyết trình, hãy tìm bài thuyết trình đó trong thư mục Keynote của iCloud Drive. Nếu bạn không thấy bài thuyết trình, hãy bấm vào liên kết trong email, tin nhắn hoặc bài đăng mà bạn đã nhận được và nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập.
  Nếu bạn không thể mở bài thuyết trình, hãy xem “Chấp nhận lời mời cộng tác” ở trên.
 2. Sửa bài thuyết trình.
  Những chỉnh sửa mà bạn và người khác thực hiện với bài thuyết trình sẽ xuất hiện trong thời gian thực. Con trỏ màu và lựa chọn màu của văn bản và đối tượng cho biết vị trí người khác hiện đang sửa. Di chuyển con trỏ qua con trỏ màu để biết ai đang sửa.
 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Xem ai đang làm việc trong bài thuyết trình: Bấm vào
   nút Người cộng tác
   trên thanh công cụ để mở danh sách người tham gia. Danh sách này sẽ cho biết ai đã tham gia bài thuyết trình và ai đang sửa hay xem bài thuyết trình.
   Số người đang sửa hoặc xem bài thuyết trình (không tính bạn) xuất hiện trên nút.
  • Theo dõi hoạt động sửa của người nào đó: Bấm vào chấm màu bên cạnh tên của người đó trong danh sách người tham gia. Nếu bạn không thấy chấm màu, người đó có bài thuyết trình đang mở nhưng không tích cực tham gia.
  • Ẩn hoặc hiển thị hoạt động (con trỏ màu hoặc phần lựa chọn): Chọn Xem > Ẩn hoạt động cộng tác hoặc Xem > Hiển thị hoạt động cộng tác (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn).
  • Giải quyết xung đột: Nếu bạn là chủ sở hữu bài thuyết trình và có các xung đột, bạn sẽ thấy hộp thoại. Chọn phiên bản bạn muốn giữ; nếu bạn giữ lại nhiều tài liệu, tài liệu gần đây nhất sẽ vẫn là phiên bản được chia sẻ.

Nếu bạn thấy cảnh báo trên nút Cộng tác
nút Cộng tác ngoại tuyến
trên thanh công cụ, máy tính của bạn đã ngoại tuyến và bạn không thể sửa bài thuyết trình cho đến khi thiết bị trực tuyến trở lại. Kiểm tra kết nối internet và đợi máy tính của bạn kết nối lại.

Chọn không tham gia bài thuyết trình được chia sẻ
Nếu bạn không muốn có quyền truy cập vào bài thuyết trình được chia sẻ với bạn nữa, bạn có thể xóa chính bạn khỏi danh sách người tham gia.

 1. Bấm vào
  nút Người cộng tác
  trên thanh công cụ.
 2. Di chuyển con trỏ qua tên bạn, bấm vào ba dấu chấm xuất hiện, sau đó chọn Xóa tôi.

Xóa tên bạn khỏi danh sách người tham gia sẽ xóa bài thuyết trình khỏi iCloud Drive của bạn. Nếu sau này bạn muốn truy cập lại vào bài thuyết trình, bạn có thể sử dụng liên kết ban đầu để mở bài thuyết trình.

Ghi chú: Không phải mọi tính năng của Keynote đều có sẵn cho bài thuyết trình được chia sẻ với người khác. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thông tin.
 
Top