TQ Bơm Torishima hãng bơm của Japan | cách sữ dụng bơm xoắn ốc Torishima.

Bơm Torishima hãng bơm của Japan | cách sữ dụng bơm xoắn ốc Torishima.

Công ty TNHH CHAU THIEN CHI là nhà phân phối sản phẩm: Torishima chính hãng tại Việt Nam.

Một số loại bơm Torishima ở Việt Nam : Bơm hút Torishima , bơmhút Xoắn ốc Torishima, bơm trục Torishima,bơm đa tầng Torishima,bơm ly tâmTorishima, bơm cánh quạt Torishima,bơm chìm Torishima, bơm hút chuyên dụng Torishima, bơm công nghiệp Torishima loại lớn.....

Các loại bơm thông dụng Torishima dùng trong sản xuất:

Bơm xoắn ốc End-hút:

Miêu tả: CPC bơm xoắn ốc End-hút

Các CPC Torishima là một giống ốc xoắn bơm end-hút theo tiêu chuẩn ISO 2858-1975, đặc biệt áp dụng cho các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, và được sử dụng rộng rãi như là quá trình bơm trong ngành công nghiệp hóa học nói chung.

Các thiết kế cao hiệu quả cung cấp hiệu suất cao với chi phí vận hành thấp. Có một loạt các thiết kế cấu trúc để đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau đối với đặc điểm kỹ thuật.

Dữ liệu kỹ thuật

Tổng số Head

lên đến 150m / 480ft

Sức chứa

lên đến 1,500m³ / h / 6,600USgpm

Sức ép

2.45MPa / 355psi

Nhiệt độ

lên đến 200 ° C / 392 ° F

Kích cỡ

32 đến 250mm

Bơm Torishima

MODEL:

TORISHIMA PUMP CPC XAP080055. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080063 . [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080071. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080080. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP080128. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080136. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080144. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP084042. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CSV XAP097489. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP114561. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MHG XAP187399. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPCN XAP187631. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221643. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP221651. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221660. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP221678. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221686. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPEN XAP224073. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MMBV XAP229342. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPEN XAP266523. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MMBV XAP290602. [email protected]

TORISHIMA PUMP CDM XAP058246. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPR XAP058254. [email protected]

TORISHIMA PUMP MHG XAP063436. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MMTV XAP063452. [email protected]

TORISHIMA PUMP SPV XAP063461. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MMK XAP074373. [email protected]

TORISHIMA PUMP CDM XAP080021. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CDM XAP080039. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP080047. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080055. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP080063. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080071. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080080. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080098. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP080110. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080128. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP080136. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP080144. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP084042. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CSV XAP097489. [email protected]

TORISHIMA PUMP YUHN XAP114561. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MHG XAP187399. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPCN XAP187631. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221643. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP221651. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221660. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPC XAP221678. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CPC XAP221686. [email protected]

TORISHIMA PUMP CPEN XAP224073. Mr.Đat:0932 048 123TORISHIMA PUMP SPV XAP063461. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP MMK XAP074373. [email protected]

TORISHIMA PUMP CDM XAP080021. Mr.Đat:0932 048 123

TORISHIMA PUMP CDM XAP080039. [email protected]Đại lý bơm Torishima, bơm torishima, nhà cung cấp bơm Torishima
 
Top